První vzpomínky z dětství

Paměť dítěte se začíná rozvíjet už od prvních dní, co se narodí. Jsou schopny rozeznávat, i si částečně pamatovat. Dané vzpomínky však do dospělosti rozhodně nevydrží. Kdy nastává ta zlomová doba a na co si lze vzpomenout právě v dospělosti?

V jaké době se začínají tvořit vzpomínky, které budou trvalé?

Bylo to sice velmi složité zjistit, ale díky mnoha výzkumům a také díky různým dotazníkům je v tuto chvíli možné říci, že vzpomínky, které si lze vybavit i v dospělosti, se ukládají do paměti až okolo tří nebo okolo čtyř let. Pokud k tomu dojde dříve, je to velmi ojedinělé. Některé studie sice tvrdí, že se mohou uchovávat vzpomínky už ze dvou let věku, ale otázkou je, nakolik je to přesné a zda zde nedochází jenom k tomu, že se některé situace slévají dohromady.

Primárně to jsou pozitivní výjevy

A co je první věc, kterou si dítě zapamatuje do dospělosti? Rozhodně nelze říci, že by to bylo cokoliv určitého. Co ale jisté je, to je fakt, že se ve většině případů uchovávají pouze vzpomínky, které jsou pozitivní. Pokud tedy dojde během zmíněného období k řadě pozitivních věcí, které mohou na dítě mimořádně zapůsobit, je zde velká pravděpodobnost, že si na ně vzpomenou i v dospělosti. Naopak ty negativní se lidská psychika snaží spíše eliminovat.

Ve spojení s rodinou

Téměř každý zážitek spojený se vzpomínkou vybavenou v domácnosti se týká toho, co se prožilo se samotnou rodinou. Málokdy se jedná o situaci, kdy si dítě někde samo hrálo, nebo trávilo čas ve školce. Citová vazba je zde pevně daná a tak se může jednat třeba o situace, jako Vánoce, darování určitého vysněného dárku, stejně jako to může být pohádka, básnička nebo říkanka, která byla opakována stále dokola. A je to právě opakování, které má vliv na zapamatování. Můžete to u svého potomka vyzkoušet a za 15 let se ho zeptat, zda si danou věc pamatuje.

Publikováno: 24. 11. 2017

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Milena Jarolímková