Jak prospívá interakce dětí v zájmových kroužcích

U dětí je často trendem podporovat hlavně jejich individualitu. Není to ale jediná možná cesta, která je tolik doporučována. Do popředí se dostává i snaha o jejich zapojení v zájmových kroužcích. Proč? Přináší to celkem velký prospěch a mnohá pozitiva.

Naučení, že dítě není na světě samo

Prospěch interakce dětí v zájmových kroužcích je dán i tím, že se dítě jasně naučí, že není na světě samo. I když je cílem rozvíjet jeho individualitu, stále tu jsou určité mantinely, jelikož je nutné brát ohled na ostatní. Naučí se, že jsou věci, při kterých musí respektovat, že má kolem sebe i někoho jiného a nemůže být nutně jenom po jeho – ideální, jak eliminovat první příznaky takzvané rozmazlenosti.

Zapojení do kolektivu a získání kamarádů

K tomu může posloužit školka i škola, ale ne vždy se jedná o ideální zařízení. To proto, že zde se s dětmi hlavně pracuje a tak na volné aktivity nemají zase až tolik času, jako v zájmovém kroužku. Zde je prospěch celkem jasný a je spojený s tím, že dítě při společných aktivitách mnohem lépe zapadne do kolektivu a tak si i mnohem lépe dokáže získat případné kamarády. Navíc je pozitivum, že ve stejné věkové kategorii, jelikož pro ně je řada kroužků takto vypisována.

Dítě se naučí spolupracovat

Další prospěch interakce v rámci zájmových kroužků je spojený s tím, že se dítě naučí velmi dobře spolupracovat s ostatními. To proto, že mnoho věcí je v kroužcích vykonáváno týmově a tak dojde k rozvoji daných schopností. A ty přijdou vhod třeba i ve škole, nebo v budoucím životě v práci.

Naučení nových dovedností

I to může být pozitivum, ale může se jednat také o možné negativum. Zde připomeňme, že se dítě může naučit jemu prospěšné věci, stejně jako může okoukat to špatné. Jasný příklad? Třeba sprostá slova, nebo nadávky. Obojí však není výjimečného ani ve školách a tak si daná negativa může přinést i odjinud.

Publikováno: 27. 10. 2017

Kategorie: Zábava

Autor: Milena Jarolímková