Dopřejte svým dětem možnost naučit se anglicky ve věku, kdy to jde samo

Angličtina je pro běžný život i pracovní prostředí naprosto nutná. Naučit se proto jazyk dobře a umět jej používat je velmi důležité. Řada studií potvrzuje, že učit se cizí jazyk již odmala může být velkou výhodou do budoucna. Podle vědců na poli lingvistiky se děti dokážou na učení cizích jazyků velmi dobře adaptovat – daleko lépe než dospělí lidé. Může být tedy velkou chybou tento potenciál nevyužít. Angličtina pro nejmenší může dát vašemu dítěti náskok a konkurenční výhodu, která se mu později může velmi hodit.

Lepší výslovnost

Dokonalou výslovnost angličtiny je možné získat pouze tehdy, pokud se s angličtinou začne zavčas. Později už je velmi těžké, ne-li přímo nemožné se zbavit cizího přízvuku. V dětství totiž probíhá kritické období, které jakmile pomine, komplikuje učení jazyků a dělá jej mnohem náročnějším, nebo i nemožným.

Přirozená gramatika

I pro dobré pochopení gramatiky je ideální, pokud se ji dítě naučí co nejdříve. Jen tak je možné naučit se ji přirozeně a na úrovni rodilého mluvčího. Pokud se dítě zvládne seznámit s většinou základních gramatických jevů do 7 let, osvojí si pravidla jazyka daleko lépe a zvládá je aplikovat přirozeněji. Od 11 let je tato schopnost přibližně stejná jako u dospělého člověka. Angličtina pro předškoláky je nejlepší formou výuky, jelikož dítě skutečně vzdělává v době, kdy pro to má nejlepší vlohy.

Bilingvní mozek funguje lépe

Podle některých výzkumů zůstává mozek lidí, kteří umí mluvit dvěma nebo více jazyky, i v pozdějších letech déle ve formě a bývá méně náchylný k některým onemocněním. Ukazuje se například, že oddaluje rozvinutí Alzheimerovy choroby, jelikož lépe a efektivně využívá kognitivní rezervy a schopnosti, které náš mozek má. Zvažte proto vzdělávání malých dětí a dějte jim šanci naučit se cizí jazyk ve věku, kdy to zvládnou přirozeně a bez komplikací. Uděláte jim dobrou službu do budoucna.

Publikováno: 28. 12. 2021

Kategorie: Vzdělání

Autor: Milena Jarolímková