Mluvíme s dítětem dvojjazyčně

Není nic výjimečného, že má dítě rodiče, kteří nepocházejí z jedné země. Vlivem toho může doházet k situaci, že má každý jinou řeč. V rámci toho dochází ke komunikaci s potomkem dvojjazyčně. Jak se k této situaci nejlépe stavět?

Do budoucna jasné plus

Primárně je třeba říci, že dva jazyky v jedné rodině jsou pro dítě jasné plus. Toto proto, že taková situace je předurčena k tomu, že se bude lépe rozvíjet, bude kreativně myslet a bude mít náskok i ve škole. Dokonce mu to pomůže třeba i k lepšímu čtení, i k lepší komunikaci. Když nenajde slovíčko v jedné řeči, může si pomoci tou druhou a tak sdělí požadovanou myšlenku.

Kdy začít?

Není problém začít dvojjazyčně komunikovat už od raného věku dítěte. Pamatujte, že žádné narození dítě není předurčeno k určité řeči. Vše se naučí a tím, co slyší a co k tomu přiřazuje. Dvojjazyčnost od útlého věku není problém, jenom je třeba vždy dobře ukázat, co dané slovo znamená. Že máme pravdu, potvrzuje i to, že pro jednu věc lze v našem jazyce najít řadu synonym. Dítě tak slyší různá slova, ale u všech se naučí správný význam.

Eliminujte zmatky

Jak na to? Je to celkem jednoduché. Ten, pro něhož je rodný jazyk čeština, bude na dítě mluvit výhradně jenom česky. Ten, pro koho angličtina, zase výhradně jenom anglicky. Když spolu budou mluvit partneři anglicky, tak vždy mimo doslech dítěte. Jinak by ho to mohlo mást a nevědělo by, že musí jazyky rozlišovat. Toto je jedna ze základních povinností obou rodičů.

Může se objevit krátkodobé zpoždění

Na závěr dodejme, že i když má tento postup dlouhodobé plusy, může se objevit jedno krátkodobé negativum. Může dojít ke zpoždění řeči, což ale není nijak výrazné a poslední výzkumy ukazují, že je to jev spíše individuální. Stejně tak může docházet k situacím, že se s mluvou opozdí dítě, které používá jeden jazyk a dříve začne naopak mluvit to dvojjazyčné.

Publikováno: 03. 11. 2017

Kategorie: Vzdělání

Autor: Milena Jarolímková